2017

  1. Paletni regali za seizmički aktivne zone

    Date:

    Paletni regali ugrađeni na područjima koja su poznata kao rizična u smislu seizmičke aktivnosti moraju biti posebno oblikovani, projektirani i konstruirani kako bi bili seizmički otporni. Najriskantnije regije u Europi prikazane su na karti. Izvor slika:  www.share-eu.org Svaka konstrukcija mora biti u mogućnosti izdržati seizmičku aktivnost bez...