Dodatna oprema

Dodatna oprema

 • Zaštitni stupići za podove

  Zaštitni stupići za podove

  Značajni oblik zaštite za postavljanje uspravnih paletnih regala, koji štiti od šteta niskih razmjera uzrokovanih viličarima.

 • Štitnici za krajeve regala

  Štitnici za krajeve regala

  Otporna barijera idealna za zaštitu osjetljivih područja od štete uzrokovane viličarom i ostalih manjih šteta.

 • Police

  Police

  Koriste se između lukova paletnih regala kako bi se načinile police, idealne za prihvat u razini struka.

 • Polica od žičane mreže

  Polica od žičane mreže

  Žičana mreža stoji na lukovima paletnih regala i može poslužiti kao polica ili pokrov.

 • Šipke za pridržavanje paleta

  Šipke za pridržavanje paleta

  Spajajući se na prednje i zadnje lukove ove šipke pridržavaju premale i oštećene palete.

 • Vertikalni stražnji završeci

  Vertikalni stražnji završeci

  Korisno sigurnosno sredstvo koje sprečava palete od padanja s poleđine regala.

 • Jedinica za izvlačenje – Postavljanje lukova

  Jedinica za izvlačenje – Postavljanje lukova

  Jedinica za izvlačenje može se pričvrstiti za lukove polica i tako omogućiti izvlačenje ili guranje paleta u police. Kapacitet opterećenja iznosi 600kg.

 • Jedinica za izvlačenje – S kotačićima

  Jedinica za izvlačenje – S kotačićima

  Ova jedinica za izvlačenje može se pričvrstiti za pod, s kotačićima sprijeda, omogućavajući da se palete s podne razine izvuku iz polica. Kapacitet opterećenja iznosi 1000kg.

 • Šipke za odvajanje

  Šipke za odvajanje

  Idealne za uspravne dugačke proizvode, rade se prema narudžbi prilagođene vašim proizvodima. Fiksiraju se na stražnji luk.

 • Držači zavojnice/bubnja

  Držači zavojnice/bubnja

  Za skladištenje bubnjeva za namatanje ili bačvi za ulje.  

 • Mreža protiv urušavanja

  Mreža protiv urušavanja

  Metalna mreža koja pruža zaštitu protiv raznih scenarija, kao što je urušavanje ili prevencija od padajućih objekata.

 • Ploče za poravnavanje

  Ploče za poravnavanje

  Ploče za poravnavanje koriste se ispod uspravnih regala kako bi ih na ispravan način podignule u visinu.

 • Vijci za zaključavanje

  Vijci za zaključavanje

  Vijci za zaključavanje luka potrebni su kao konektor na svakom kraju luka.